Преглед свих дозвола - PRO Media Senta - SABOTRONIC

Број дозволе: К103/1
Датум: 04.04.2012
Ималац дозволе - емитер: Радња за телевизијске и радио активности „Про Медиа“ Фриђеш Ирмењи ПР
Скраћени идентификациони знак емитера: PRO Media Senta
Адреса: Главни трг 6, Сента
Телефон: 024/817-191
063/8545-377
Телефакс:
E-mail: pmediasenta@gmail.com
Шифра (делатности) корисника: 92200 радио и телевизијске делатности

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: SABOTRONIC DOО PREDUZEĆE ZA RAČUNARSKI INŽINJERING I AUTOMATIZACIJU, OGRANAK CABLENET
Скраћени назив оператора: SABOTRONIC
Адреса: Јесења 18, Сента
Телефон: 024/814-117
Телефакс: 024/815-307
E-mail: office@sabotronic.co.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-21/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о пословно техничкој сарадњи на неодређено време
Подручје емитовања програма: Сента

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани информативни програм
Решење о накнади за кабловско емитовање: KН/103-991/1
Ова дозвола важи: од 04. априла 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора SABOTRONIC