Преглед свих дозвола - PRO Media Ada - VOYSAT

Број дозволе: К104/1
Датум: 04.04.2012
Ималац дозволе - емитер: Радња за телевизијске и радио активности „Про Медиа“ Фриђеш Ирмењи ПР
Скраћени идентификациони знак емитера: PRO Media Ada
Адреса: Главни трг 6, Сента
Телефон: 024/817-191
063/8545-377
Телефакс:
E-mail: pmediasenta@gmail.com
Шифра (делатности) корисника: 92200 радио и телевизијске делатности

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: TRGOVINSKO USLUŽNO DRUŠTVO VOYSAT DOO
Скраћени назив оператора: VOYSAT
Адреса: Вука Караџића 16, Ада
Телефон: 024/854-980
Телефакс: 024/854-980
E-mail: /
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-76/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о пословно техничкој сарадњи на неодређено време
Подручје емитовања програма: Општина Ада

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани информативни програм
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/104-992/12
Ова дозвола важи: од 04. априла 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора VOYSAT