Преглед свих дозвола - ТВ Центар - Радијус Вектор

Број дозволе: K11/4
Датум: 18.04.2012
Ималац дозволе - емитер: Друштво за радио и телевизијску делатност и маркетиншке услуге ТВ Центар Свилајнац д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Центар
Адреса: Светог Саве 60, Свилајнац
Телефон: 035/312-420
Телефакс: 035/312-420
E-mail: info@tvcentar.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Радијус Вектор д.о.о.
Скраћени назив оператора: Радијус Вектор
Адреса: Милентија Поповића 9,сала 6, канцеларија 2, I галерија објекта А, Београд
Телефон: 011/205-25-00
Телефакс: /
E-mail: vektor@radijusvektor.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-24/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о пословно-техничкој сарадњи бр. 330/12 од 22.03. 2012. године
Подручје емитовања програма: Баточина и Лапово

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/11-1094/12 и КН/11-1095
Ова дозвола важи: од 18. априла 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора Радијус Вектор