Преглед свих дозвола - CINEMANIA - Радијус Вектор

Број дозволе: K13/4-1
Датум: 18.04.2012
Ималац дозволе - емитер: FILMSKI KABLOVSKI TV KANAL CINEMANIA DOO
Скраћени идентификациони знак емитера: CINEMANIA
Адреса: Булевар Зорана Ђинђића бр. 8а, Београд
Телефон: 011/283-0603
Телефакс: 011/283-0612
E-mail: /
Шифра (делатности) корисника: 5911 Производња кинематографских дела, аудио-визуелних производа и телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Радијус Вектор д.о.о.
Скраћени назив оператора: Радијус Вектор
Адреса: Милентија Поповића 9,сала 6, канцеларија 2, I галерија објекта А, Београд
Телефон: 011/205-25-00
Телефакс: /
E-mail: vektor@radijusvektor.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-24/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о посредовању у продаји програма са
Подручје емитовања програма: Београд, Баточина и Лапово

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани филмски програм
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/13-1096/12 и КН/13-1097/12
Ова дозвола важи: од 18. априла 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора Радијус Вектор