Преглед свих дозвола - ТВ М - Радијус Вектор

Број дозволе: K34/2
Датум: 18.04.2012
Ималац дозволе - емитер: Предузеће за информисање и трговину, Радио телевизија МЕГА-ИН д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ М
Адреса: Сремска 70а, Инђија
Телефон: 022/553-004
Телефакс: 022/554-580
E-mail: rtvmega@open.telekom.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Радијус Вектор д.о.о.
Скраћени назив оператора: Радијус Вектор
Адреса: Милентија Поповића 9,сала 6, канцеларија 2, I галерија објекта А, Београд
Телефон: 011/205-25-00
Телефакс: /
E-mail: vektor@radijusvektor.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-24/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о пословно-техничкој сарадњи бр. 109/09 од 19.06. 2009. године
Подручје емитовања програма: Инђија

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/34-1096/12
Ова дозвола важи: од 18. априла 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора Радијус Вектор