Преглед свих дозвола - ТВ Палма плус - Радијус Вектор

Број дозволе: K50/11
Датум: 18.04.2012
Ималац дозволе - емитер: Аутотранспортно предузеће „Palma export import“ д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Палма плус
Адреса: Железничка бб, Јагодина
Телефон: 035/232-399
035/222-828
Телефакс:
E-mail: palmaplus@ptt.rs
Шифра (делатности) корисника: 4941 друмски превоз тер

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Радијус Вектор д.о.о.
Скраћени назив оператора: Радијус Вектор
Адреса: Милентија Поповића 9,сала 6, канцеларија 2, I галерија објекта А, Београд
Телефон: 011/205-25-00
Телефакс: /
E-mail: vektor@radijusvektor.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-24/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о пословно-техничкој сарадњи бр. 94/11 од 12.08. 2011. године
Подручје емитовања програма: Београд, Обреновац, Инђија, Оџаци, Лапово, Варварин, Бабушница, Нова Варош, Бродарево, као и подручје општине Баточина за коју је емитеру издата дозвола бр. 42/2007 од 17.12.2007. године

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/50-1100/12;КН/50-1101/12;КН50-1102/12;КН50-1103/12;КН/50-1104/12;КН/50-1105/12 и КН/50-1106/12
Ова дозвола важи: од 18. априла 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора Радијус Вектор