Преглед свих дозвола - ТВ Канал М - Радијус Вектор

Број дозволе: К73/4
Датум: 18.04.2012
Ималац дозволе - емитер: Радио и телевизија „Канал-М“ д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Канал М
Адреса: Немањина бб, Параћин
Телефон: 035/568-111
035/568-112
Телефакс:
E-mail: direktor.rtv@mihajlovic.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Радијус Вектор д.о.о.
Скраћени назив оператора: Радијус Вектор
Адреса: Милентија Поповића 9,сала 6, канцеларија 2, I галерија објекта А, Београд
Телефон: 011/205-25-00
Телефакс: /
E-mail: vektor@radijusvektor.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-24/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о пословно-техничкој сарадњи бр. 52/2011 од 11.05. 2011. године
Подручје емитовања програма: Варварин

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/73-1099/12
Ова дозвола важи: од 18. априла 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора Радијус Вектор