Преглед свих дозвола - РТВ Среће - SBB

Број дозволе: K32/2
Датум: 23.05.2012
Ималац дозволе - емитер: Друштво са ограниченом одговорношћу за емитовање и реализацију РТВ Среће д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: РТВ Среће
Адреса: Читаоничка 1, Сомбор
Телефон: 025/24-878
Телефакс: 025/22-963
E-mail: radio_sreca@nadlanu.com
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Serbia Broadband- Srpske kablovske mreže d.o.o.
Скраћени назив оператора: SBB
Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 8а, Београд
Телефон: 011/3305-267
Телефакс: 011/333-2724
E-mail: press@sbb.co.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-2/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловску дистрибуцију програма oд 12.01.2010. године
Подручје емитовања програма: Сомбор

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/32-1289/12
Ова дозвола важи: Oд 23. маја 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора SBB