Преглед свих дозвола - ТВ Плус - SBB

Број дозволе: K110/1
Датум: 23.05.2012
Ималац дозволе - емитер: Предузеће за радио, телевизију и маркетинг „Телевизија плус“ д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Плус
Адреса: Мићуна Павловића 1, Крушевац
Телефон: 037/419-650
Телефакс: 037/419- 650
E-mail: rtvplus@gmail.com
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Serbia Broadband- Srpske kablovske mreže d.o.o.
Скраћени назив оператора: SBB
Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 8а, Београд
Телефон: 011/3305-267
Телефакс: 011/333-2724
E-mail: press@sbb.co.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-2/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловску дистрибуцију програма од 20. децембра 2010. године
Подручје емитовања програма: Трстеник и Врњачка Бања као и подручје општине Крушевац за које је емитеру издата дозвола број 156/2008 од 16.06.2008. године

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/110-1292/12;КН/110-1293/12
Ова дозвола важи: од 23. маја 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора SBB