Преглед свих дозвола - TV MIX - SBB

Број дозволе: K111/1
Датум: 23.05.2012
Ималац дозволе - емитер: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге MIX MEDIA д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: TV MIX
Адреса: Ибарска 21, Краљево
Телефон: 065/86-76-210
Телефакс: 036/323 - 666
E-mail: tvmix.kraljevo@gmail.com
Шифра (делатности) корисника: 6110 Кабловске телекомуникације

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Serbia Broadband- Srpske kablovske mreže d.o.o.
Скраћени назив оператора: SBB
Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 8а, Београд
Телефон: 011/3305-267
Телефакс: 011/333-2724
E-mail: press@sbb.co.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-2/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о пословно-техничкој сарадњи бр. 1542/2011 од 15.12.2011. године
Подручје емитовања програма: Краљево

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/111-1294/12
Ова дозвола важи: од 23. маја 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора SBB