Преглед свих дозвола - ТВ Лаки - KOPERNIKUS TECHNOLOGY

Број дозволе: K112/1
Датум: 23.05.2012
Ималац дозволе - емитер: Божидар Ивковић ПР, Студио за производњу и дистрибуцију радио и тв програма Лаки стрес
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Лаки
Адреса: Милоша Великог 154, Велика Плана
Телефон: 062/317-226
Телефакс: 061/1444-602
E-mail: info@tvlaki.com
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: KOPERNIKUS TECHNOLOGY d.o.o.
Скраћени назив оператора: KOPERNIKUS TECHNOLOGY
Адреса: Јурија Гагарина 206, Нови Београд
Телефон: 011/2177-720
Телефакс: 011/2177-720
E-mail: office@kopernikus.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-8/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о кабловској дистрибуцији ТВ програма „ТВ Лаки“ од 01. јуна 2011. године
Подручје емитовања програма: Велика Плана и Свилајнац

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/112-1295/12;КН/112-1296/12
Ова дозвола важи: од 23. маја 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора KOPERNIKUS TECHNOLOGY