Преглед свих дозвола - Media TV - SBB

Број дозволе: K114/1
Датум: 23.05.2012
Ималац дозволе - емитер: Удружење „Media TV“
Скраћени идентификациони знак емитера: Media TV
Адреса: Омладинска 55в, локал 3, Краљево
Телефон: 064/156-6664
Телефакс:
E-mail: tvmediakv@gmail.com
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Serbia Broadband- Srpske kablovske mreže d.o.o.
Скраћени назив оператора: SBB
Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 8а, Београд
Телефон: 011/3305-267
Телефакс: 011/333-2724
E-mail: press@sbb.co.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-2/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловску дистрибуцију програма од 02.02.2011. године
Подручје емитовања програма: Краљево

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани програм
Решење о накнади за кабловско емитовање:
Ова дозвола важи: од 23. маја 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора SBB