Преглед свих дозвола - ТВ Марш - SBB

Број дозволе: K117/1
Датум: 23.05.2012
Ималац дозволе - емитер: РТВ Марш д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Марш
Адреса: Карађорђева 120, Ваљево
Телефон: 0606/22-12-12
Телефакс: 0606/22-12-12
E-mail: redakcija@marsh.rs
Шифра (делатности) корисника: 4791 Трговина на мало посредством поште или преко интернета

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Serbia Broadband- Srpske kablovske mreže d.o.o.
Скраћени назив оператора: SBB
Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 8а, Београд
Телефон: 011/3305-267
Телефакс: 011/333-2724
E-mail: press@sbb.co.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-2/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловску дистрибуцију програма од 19.04.2012. године
Подручје емитовања програма: Ваљево

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/117-1300/12
Ова дозвола важи: од 23. мајa 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора SBB