Преглед свих дозвола - Регионална ТВ - Радијус Вектор

Број дозволе: K118/1
Датум: 23.05.2012
Ималац дозволе - емитер: Јавно предузеће за информисање Нови Пазар
Скраћени идентификациони знак емитера: Регионална ТВ
Адреса: Стане Бачанин 29, Нови Пазар
Телефон: 020/312-735
Телефакс: 020/315-903
E-mail: info@rtvnp.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Радијус Вектор д.о.о.
Скраћени назив оператора: Радијус Вектор
Адреса: Милентија Поповића 9,сала 6, канцеларија 2, I галерија објекта А, Београд
Телефон: 011/205-25-00
Телефакс: /
E-mail: vektor@radijusvektor.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-24/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловску дистрибуцију програма бр. 337/2012 од 27.03. 2012. године
Подручје емитовања програма: Пријепоље, Нова Варош, Бродарево и Прибој

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/118-1301/12;КН/118-1302/12;КН/118-1303/12
Ова дозвола важи: од 23. маја 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора Радијус Вектор