Преглед свих дозвола - РТИ - Радијус Вектор

Број дозволе: K119/1
Датум: 23.05.2012
Ималац дозволе - емитер: Јавно предузеће за информисање Радио телевизија Инђија
Скраћени идентификациони знак емитера: РТИ
Адреса: Војводе Степе 1, Инђија
Телефон: 022/561-211
Телефакс: 022/561-241
E-mail: radioindjija@yahoo.com
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Радијус Вектор д.о.о.
Скраћени назив оператора: Радијус Вектор
Адреса: Милентија Поповића 9,сала 6, канцеларија 2, I галерија објекта А, Београд
Телефон: 011/205-25-00
Телефакс: /
E-mail: vektor@radijusvektor.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-24/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о пословно-техничкој сарадњи бр. 191/10 од 15.10. 2010. године
Подручје емитовања програма: Инђија

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/119-1304/12
Ова дозвола важи: од 23. маја 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора Радијус Вектор