Преглед свих дозвола - ТВ Форум - Радијус Вектор

Број дозволе: K120/1
Датум: 23.05.2012
Ималац дозволе - емитер: Удружење грађана Форум жена Пријепоља
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Форум
Адреса: Изета Чавића 25/7, Пријепоље
Телефон: 033/713-159
Телефакс: 033/713-280
E-mail: fozena@eunet.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Радијус Вектор д.о.о.
Скраћени назив оператора: Радијус Вектор
Адреса: Милентија Поповића 9,сала 6, канцеларија 2, I галерија објекта А, Београд
Телефон: 011/205-25-00
Телефакс: /
E-mail: vektor@radijusvektor.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-24/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловску дистрибуцију програма бр. 42/12 од 16.03. 2012. године
Подручје емитовања програма: Нова Варош, Бродарево и Прибој, као и подручје општине Пријепоље за коју је емитеру издата дозвола бр.126/2008-1 од 07.03.2008. године

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани програм
Решење о накнади за кабловско емитовање:
Ова дозвола важи: од 23. маја 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора Радијус Вектор