Преглед свих дозвола - Б 92 Инфо - КДС СРЕМ

Број дозволе: K1/30
Датум: 27.06.2012
Ималац дозволе - емитер: Радио дифузно предузеће Б 92 а.д.
Скраћени идентификациони знак емитера: Б 92 Инфо
Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 64, Нови Београд
Телефон: 011/301-2000
Телефакс: 011/301-2001
E-mail: b92@b92.net
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: КДС СРЕМ д.о.о.
Скраћени назив оператора: КДС СРЕМ
Адреса: Крњешевачка 84, Шимановци
Телефон: 022/481-071
062/496-174
Телефакс: /
E-mail: kdssrem@gmail.com
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-100/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловску дистрибуцију програма бр. 121/2012 од 08. маја 2012. године
Подручје емитовања програма: Шимановци

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани информативни програм
Решење о накнади за кабловско емитовање: /
Ова дозвола важи: од 27. јуна 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора КДС СРЕМ