Преглед свих дозвола - Б 92 Инфо - Радијус Вектор

Број дозволе: K1/31
Датум: 27.06.2012
Ималац дозволе - емитер: Радио дифузно предузеће Б 92 а.д.
Скраћени идентификациони знак емитера: Б 92 Инфо
Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 64, Нови Београд
Телефон: 011/301-2000
Телефакс: 011/301-2001
E-mail: b92@b92.net
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Радијус Вектор д.о.о.
Скраћени назив оператора: Радијус Вектор
Адреса: Милентија Поповића 9,сала 6, канцеларија 2, I галерија објекта А, Београд
Телефон: 011/205-25-00
Телефакс: /
E-mail: vektor@radijusvektor.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-24/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловску дистрибуцију програма бр. 118/2012 од 08. маја 2012. године
Подручје емитовања програма: Београд, Обреновац, Инђија, Оџаци, Пријепоље, Нова Варош, Бродарево и Прибој

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани информативни програм
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/1-1600/12;КН/1-1599/12;КН/1-1598/12;КН/1-1597/12;КН/1-1596/12
Ова дозвола важи: од 27. јуна 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора Радијус Вектор