Преглед свих дозвола - Б 92 Инфо - Пегаз КТВ

Број дозволе: K1/32
Датум: 27.06.2012
Ималац дозволе - емитер: Радио дифузно предузеће Б 92 а.д.
Скраћени идентификациони знак емитера: Б 92 Инфо
Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 64, Нови Београд
Телефон: 011/301-2000
Телефакс: 011/301-2001
E-mail: b92@b92.net
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Пегаз КТВ д.о.о.
Скраћени назив оператора: Пегаз КТВ
Адреса: Маршала Тита 17, Крупањ
Телефон: 034/681-547
Телефакс: 034/681-547
E-mail: pegazturs@gmail.com
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-72/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловску дистрибуцију програма бр. 120/2012 од 08. маја 2012. године
Подручје емитовања програма: Крупањ

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани информативни програм
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/1-1601/12
Ова дозвола важи: од 27. јуна 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора Пегаз КТВ