Преглед свих дозвола - Б 92 Инфо - СЗР КТВ Роберт Варга

Број дозволе: K1/33
Датум: 27.06.2012
Ималац дозволе - емитер: Радио дифузно предузеће Б 92 а.д.
Скраћени идентификациони знак емитера: Б 92 Инфо
Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 64, Нови Београд
Телефон: 011/301-2000
Телефакс: 011/301-2001
E-mail: b92@b92.net
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: СЗР КТВ Роберт Варга предузетник
Скраћени назив оператора: СЗР КТВ Роберт Варга
Адреса: Алексе Шантића 54, Сента
Телефон: 0230/72-400
Телефакс: 0230/71-103
E-mail: ktvcoka@pyrotherm.co.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-70/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловску дистрибуцију програма бр. 122/2012 од 08. маја 2012. године
Подручје емитовања програма: Чока, Српска Црња

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани информативни програм
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/1-1602/12
Ова дозвола важи: од 27. јуна 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора СЗР КТВ Роберт Варга