Преглед свих дозвола - Б 92 Инфо - РТВ Царичин Град

Број дозволе: K1/34
Датум: 27.06.2012
Ималац дозволе - емитер: Радио дифузно предузеће Б 92 а.д.
Скраћени идентификациони знак емитера: Б 92 Инфо
Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 64, Нови Београд
Телефон: 011/301-2000
Телефакс: 011/301-2001
E-mail: b92@b92.net
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: РТВ Царичин Град д.о.о.
Скраћени назив оператора: РТВ Царичин Град
Адреса: Цара Душана 81, Лебане
Телефон: 016/846-460
Телефакс: 016/846-468
E-mail: rtvcglebane@yahoo.com
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-101/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловску дистрибуцију програма бр. 123/2012 од 08. маја 2012. године
Подручје емитовања програма: Лебане, Медвеђа, Бошњаце

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани информативни програм
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/1-1603/12;КН/1-1604/12
Ова дозвола важи: од 27. јуна 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора РТВ Царичин Град