Преглед свих дозвола - Б 92 Инфо - SABOTRONIC

Број дозволе: K1/17
Датум: 28.09.2011
Ималац дозволе - емитер: Радио дифузно предузеће Б 92 а.д.
Скраћени идентификациони знак емитера: Б 92 Инфо
Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 64, Нови Београд
Телефон: 011/301-2000
Телефакс: 011/301-2001
E-mail: b92@b92.net
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: SABOTRONIC DOО PREDUZEĆE ZA RAČUNARSKI INŽINJERING I AUTOMATIZACIJU, OGRANAK CABLENET
Скраћени назив оператора: SABOTRONIC
Адреса: Јесења 18, Сента
Телефон: 024/814-117
Телефакс: 024/815-307
E-mail: office@sabotronic.co.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-21/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловску дистрибуцију програма бр. 221/2011 од 08. априла 2008. године
Подручје емитовања програма: Сента

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани информативни програм
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/1-2563/11
Ова дозвола важи: од 28. септембрa 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора SABOTRONIC