Преглед свих дозвола - ТВ Лаки - ЈП ПТТ

Број дозволе: K112/2-2
Датум: 27.06.2012
Ималац дозволе - емитер: Божидар Ивковић ПР, Студио за производњу и дистрибуцију радио и тв програма Лаки стрес
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Лаки
Адреса: Милоша Великог 154, Велика Плана
Телефон: 062/317-226
Телефакс: 061/1444-602
E-mail: info@tvlaki.com
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Јавно предузеће ПТТ саобраћаја Србија Београд, Радна јединица Пошта-Нет
Скраћени назив оператора: ЈП ПТТ
Адреса: Таковска 2, Београд
Телефон: 011/3064-130
Телефакс: 011/3641-404
E-mail: samkds@jp.ptt.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-1/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловску дистрибуцију програма бр. 2012-38735/10 од 23. августа 2013. године
Подручје емитовања програма: Велика Плана

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/112-1295/12
Ова дозвола важи: од 27. јуна 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора ЈП ПТТ