Преглед свих дозвола - TV CITY - ЈП ПТТ

Број дозволе: К121/1
Датум: 27.06.2012
Ималац дозволе - емитер: Предузеће за маркетинг и информисање „RTV CITY“ д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: TV CITY
Адреса: Свете Поповића бр. 57, Уб
Телефон: 014/416-426
Телефакс: 014/416-426
E-mail: rtvcityub@gmail.com
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Јавно предузеће ПТТ саобраћаја Србија Београд, Радна јединица Пошта-Нет
Скраћени назив оператора: ЈП ПТТ
Адреса: Таковска 2, Београд
Телефон: 011/3064-130
Телефакс: 011/3641-404
E-mail: samkds@jp.ptt.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-1/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор бр. 55033 о закупу ТВ канала од 02.09.2008. године, Анекс бр.1 од 25.08.2009. године, Анекс бр.2 од 09.09.2010. године и Анек бр.3 од 01.09.2011 године
Подручје емитовања програма: Уб

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/121-1607/12
Ова дозвола важи: од 27. јуна 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора ЈП ПТТ