Преглед свих дозвола - МИНИ УЛТРА - KDS

Број дозволе: К122/1
Датум: 27.06.2012
Ималац дозволе - емитер: ТВ КАНАЛ УЛТРА д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: МИНИ УЛТРА
Адреса: Браће Јерковић 117в, Београд
Телефон: 011/397-6588
Телефакс: 011/397-6588
E-mail: /
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: DOO KNIGHT DEVELOPEMENT SUPPORT Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge
Скраћени назив оператора: KDS
Адреса: Булевар ослобођења 20, Нови Сад
Телефон: 021/531-001
Телефакс: 021/443-362
E-mail: /
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-30/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловску дистрибуцију програма бр. 19 од 10. фебруара 2012. године
Подручје емитовања програма: Нови Сад, Футог, Ветерник

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани дечји програм
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/122-1608/12;КН/122-1609/12
Ова дозвола важи: од 27. јуна 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора KDS