Преглед свих дозвола - К РТЛ - ТЕЛЕКОМ СРБИЈА

Број дозволе: K26/2-1(IPTV)
Датум: 13.06.2012
Ималац дозволе - емитер: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE KOLUBARA PRESS DOO
Скраћени идентификациони знак емитера: К РТЛ
Адреса: Орашачка 23, Лазаревац
Телефон: 011/8120-649
Телефакс: 011/8111-53
E-mail: kolubarapress@veze.net
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д., Београд
Скраћени назив оператора: ТЕЛЕКОМ СРБИЈА
Адреса: Таковска 2, Београд
Телефон: 011/2111-281
Телефакс: 011/3340-798
E-mail: office@telekom.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-73/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о дистрибуцији телевизијског програма кабловског емитера К РТЛ бр. 44/11 од 30.12.2011.године и Анекс 1 уговора бр. 404821/1
Подручје емитовања програма: Лазаревац, Ваљево, Мионица, Лајковац, Уб и Љиг

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање:
Ова дозвола важи: од 13. јуна 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора Телеком Србија НАПОМЕНА: Овом дозволом престаје да важи дозвола број К(I)26/2 од 13.априла 2012. године