Преглед свих дозвола - Б 92 Инфо - SAT-SISTEM

Број дозволе: K1/18
Датум: 28.09.2011
Ималац дозволе - емитер: Радио дифузно предузеће Б 92 а.д.
Скраћени идентификациони знак емитера: Б 92 Инфо
Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 64, Нови Београд
Телефон: 011/301-2000
Телефакс: 011/301-2001
E-mail: b92@b92.net
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: DОО ZA KABLIRANJE EXPORT-IMPORT SAT-SISTEM
Скраћени назив оператора: SAT-SISTEM
Адреса: Војвођанских бригада бб, Бела Црква
Телефон: 013/853-899
Телефакс: 013/853-899
E-mail: /
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-45/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловску дистрибуцију програма бр. 156/2011 од 24. маја 2011. године
Подручје емитовања програма: Бела Црква

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани информативни програм
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/1-2564/11
Ова дозвола важи: од 28. септембрa 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора SAT-SISTEM