Преглед свих дозвола - ТВ К23 - ТЕЛЕКОМ СРБИЈА

Број дозволе: K21/3(IPTV)
Датум: 13.06.2012
Ималац дозволе - емитер: Телевизија К23 д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ К23
Адреса: Трг Цара Јована Ненада 15/IX-X, Суботиц
Телефон: 024/553-470
Телефакс: 024/553-470
E-mail: k23@yunord.net
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д., Београд
Скраћени назив оператора: ТЕЛЕКОМ СРБИЈА
Адреса: Таковска 2, Београд
Телефон: 011/2111-281
Телефакс: 011/3340-798
E-mail: office@telekom.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-73/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о дистрибуцији телевизијског програма кабловског емитера бр. 416118/1 од 30.12.2011.године
Подручје емитовања програма: Суботица

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање:
Ова дозвола важи: од 13. јуна 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора Телеком Србија