Преглед свих дозвола - ТВ Рача - ТЕЛЕКОМ СРБИЈА

Број дозволе: K31/2-1(IPTV)
Датум: 13.06.2012
Ималац дозволе - емитер: САША МИЉОЈКОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРОГРАМА КТВ СТУДИО РАЧА
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Рача
Адреса: Карађорђева 50, Рача
Телефон: 063/8091-321
Телефакс: /
E-mail: /
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д., Београд
Скраћени назив оператора: ТЕЛЕКОМ СРБИЈА
Адреса: Таковска 2, Београд
Телефон: 011/2111-281
Телефакс: 011/3340-798
E-mail: office@telekom.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-73/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о дистрибуцији телевизијског програма кабловског емитера бр. 45655/1 од 13.02.2012.године
Подручје емитовања програма: Рача

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање:
Ова дозвола важи: од 13. јуна 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора Телеком Србија