Преглед свих дозвола - Feelmax YU - ТЕЛЕКОМ СРБИЈА

Број дозволе: K105/2(IPTV)
Датум: 13.06.2012
Ималац дозволе - емитер: „Дунав филм” д.о.о. привредно друштво за производњу филмова
Скраћени идентификациони знак емитера: Feelmax YU
Адреса: Рузвелтова бр.45, Београд
Телефон: 011/2761-254
Телефакс: 011/2761-994
E-mail: dunavfilm@verat.net
Шифра (делатности) корисника: 5911 Производња кинематографских дела, аудио-визуелних производа и телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д., Београд
Скраћени назив оператора: ТЕЛЕКОМ СРБИЈА
Адреса: Таковска 2, Београд
Телефон: 011/2111-281
Телефакс: 011/3340-798
E-mail: office@telekom.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-73/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност о дистрибуцији телевизијског програма кабловског емитера бр. Д23/1 од 26.03.2012.године
Подручје емитовања програма: Република Србија

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани филмски програм
Решење о накнади за кабловско емитовање:
Ова дозвола важи: од 13. јуна 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора Телеком Србија