Преглед свих дозвола - РТШ - ТЕЛЕКОМ СРБИЈА

Број дозволе: К125/1(IPTV)
Датум: 13.06.2012
Ималац дозволе - емитер: Јавно предузеће за информисање „Шумадија“
Скраћени идентификациони знак емитера: РТШ
Адреса: Кнеза Михајла 108, Аранђеловац
Телефон: 032/732-886
Телефакс: 034/711-411
E-mail: rtvsumadija@open.telekom.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д., Београд
Скраћени назив оператора: ТЕЛЕКОМ СРБИЈА
Адреса: Таковска 2, Београд
Телефон: 011/2111-281
Телефакс: 011/3340-798
E-mail: office@telekom.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-73/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о дистрибуцији телевизијског програма кабловског емитера бр. 253610/1 од 18.08.2011.године
Подручје емитовања програма: Аранђеловац

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање:
Ова дозвола важи: од 13. јуна 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора Телеком Србија