Преглед свих дозвола - TV K::CN Svet Plus 3 - ТЕЛЕКОМ СРБИЈА

Број дозволе: K93/5(IPTV)
Датум: 15.08.2012
Ималац дозволе - емитер: Друштво за радио и телевизијске активности „Kopernikus cable network“ д.о.о.- огранак Свет Плус Нови Београд
Скраћени идентификациони знак емитера: TV K::CN Svet Plus 3
Адреса: Арсенија Чарнојевића 60г, Београд
Телефон: 011/314-9610
Телефакс: /
E-mail: tv.kopernikus@sezampro.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д., Београд
Скраћени назив оператора: ТЕЛЕКОМ СРБИЈА
Адреса: Таковска 2, Београд
Телефон: 011/2111-281
Телефакс: 011/3340-798
E-mail: office@telekom.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-73/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о дистрибуцији телевизијског програма кабловског емитера бр. 232401/1 од 11.08.2010.године
Подручје емитовања програма: Република Србија

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање:
Ова дозвола важи: од 15. августа 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора Телеком Србија