Преглед свих дозвола - ТВ Палма плус - YU VIDEO SERVIS

Број дозволе: K50/12
Датум: 05.09.2012
Ималац дозволе - емитер: Аутотранспортно предузеће „Palma export import“ д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Палма плус
Адреса: Железничка бб, Јагодина
Телефон: 035/232-399
035/222-828
Телефакс:
E-mail: palmaplus@ptt.rs
Шифра (делатности) корисника: 4941 друмски превоз тер

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: YU VIDEO SERVIS Zoran Marinković PR
Скраћени назив оператора: YU VIDEO SERVIS
Адреса: Пролетерска 131/6, Мајданпек
Телефон: 012/332-971
Телефакс: 012/326-971
E-mail: /
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-42/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о пословно-техничкој сарадњи бр.94/11 од 12. августа 2011. године
Подручје емитовања програма: Петровац на Млави и Жабари

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/50-1945/12;КН/50-1946/12
Ова дозвола важи: од 05. септембар 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора YU VIDEO SERVIS