Преглед свих дозвола - Панон ТВ - ТЕЛЕКОМ СРБИЈА

Број дозволе: K57/7-1(IPTV)
Датум: 05.09.2012
Ималац дозволе - емитер: Фонд Панонија
Скраћени идентификациони знак емитера: Панон ТВ
Адреса: Аге Мамужића 11, Суботица
Телефон: 024/621-401
024/621-402
Телефакс: 024/621-415
E-mail: office@pannonrtv.com
Шифра (делатности) корисника: 92200 Радио и телевизијске активности

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д., Београд
Скраћени назив оператора: ТЕЛЕКОМ СРБИЈА
Адреса: Таковска 2, Београд
Телефон: 011/2111-281
Телефакс: 011/3340-798
E-mail: office@telekom.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-73/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о дистрибуцији телевизијског програма локалног емитера бр. 154895/1 од 28.05.2011.године
Подручје емитовања програма: Нови Сад, Врбас, Бачка Паланка, Бечеј, Сремски Карловци , Темерин Бач, Бачки Петровац, Беочин, Србобран, Тител, Жабаљ, Рума, Сремска Митровица, Шид, Инђија, Ириг, Стара Пазова, Пећинци, Зрењанин, Сечањ, Нови Бечеј, Житиште, Кикинда, Нова Црња, Нови Кнежевац, Чока, Суботица, Бачка Топола, Бачки Петровац, Сента, Ада, Мали Иђош, Кањижа, Сомбор, Апатин, Кула и Оџаци, Вршац

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање:
Ова дозвола важи: од 05. септембра 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора Телеком Србија