Преглед свих дозвола - Наша ТВ Жупа - KOPERNIKUS TECHNOLOGY

Број дозволе: K126/1
Датум: 05.09.2012
Ималац дозволе - емитер: Удружење Наша Жупа
Скраћени идентификациони знак емитера: Наша ТВ Жупа
Адреса: Десетог августа бб, Зелена пијаца, Александровац
Телефон: 037/759-475
Телефакс: 037/759-475
E-mail: tvzupa@gmail.com
Шифра (делатности) корисника: 9499 Делатност осталих организација на бази учлањења

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: KOPERNIKUS TECHNOLOGY d.o.o.
Скраћени назив оператора: KOPERNIKUS TECHNOLOGY
Адреса: Јурија Гагарина 206, Нови Београд
Телефон: 011/2177-720
Телефакс: 011/2177-720
E-mail: office@kopernikus.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-8/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о кабловској дистрибуцији ТВ програма од 01.08.2012. године
Подручје емитовања програма: Александровац

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање:
Ова дозвола важи: од 05. септембар 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора KOPERNIKUS TECHNOLOGY