Преглед свих дозвола - Б 92 Инфо - САТ ТВ МЕТЕОР

Број дозволе: K1/19
Датум: 28.09.2011
Ималац дозволе - емитер: Радио дифузно предузеће Б 92 а.д.
Скраћени идентификациони знак емитера: Б 92 Инфо
Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 64, Нови Београд
Телефон: 011/301-2000
Телефакс: 011/301-2001
E-mail: b92@b92.net
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Предузеће САТ ТВ МЕТЕОР д.о.о.- Кабловско-телекомуникациони системи
Скраћени назив оператора: САТ ТВ МЕТЕОР
Адреса: Димитрија Туцовића 151, Ужице
Телефон: 031/521-932
Телефакс: 031/518-456
E-mail: sattvmeteor@sbb.co.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-83/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловску дистрибуцију програма бр. 187/2011 од 06. јуни 2011. године
Подручје емитовања програма: Општина Чајетина

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани информативни програм
Решење о накнади за кабловско емитовање: KН/1-2565/11
Ова дозвола важи: од 28. септембрa 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора САТ ТВ МЕТЕОР