Преглед свих дозвола - Србија на длану 2 - ТЕЛЕКОМ СРБИЈА

Број дозволе: К139/1(IPTV)
Датум: 05.11.2012
Ималац дозволе - емитер: Друштвo са ограниченом одговорношћу
Скраћени идентификациони знак емитера: Србија на длану 2
Адреса: ул. 22. дивизија бр.10, Пирот
Телефон: 010/313-833
Телефакс: 010/313-866
E-mail: picanal@tigar.com
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д., Београд
Скраћени назив оператора: ТЕЛЕКОМ СРБИЈА
Адреса: Таковска 2, Београд
Телефон: 011/2111-281
Телефакс: 011/3340-798
E-mail: office@telekom.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-73/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за дистрибуцију телевизијског програма емитера путем IPTV платформе од 05.03.2012. године
Подручје емитовања програма: Република Србија

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање:
Ова дозвола важи: од 05. новембра 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора Телеком Србија