Преглед свих дозвола - ТВ Делта - КАБЛОТЕЛ

Број дозволе: К127/1
Датум: 03.10.2012
Ималац дозволе - емитер: РТД Д.О.О.предузеће за производњу и услуге
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Делта
Адреса: Милана Симина 16, Нови Сад
Телефон: 021/6416-140
Телефакс: 021/6416-546
E-mail: rtvdelta@eunet.rs
Шифра (делатности) корисника: 92200 Радио и телевизијске активности

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: КАБЛОТЕЛ д.о.о. за телекомуникације
Скраћени назив оператора: КАБЛОТЕЛ
Адреса: Светосавска 46, Каћ
Телефон: 021/6211-012
Телефакс: 021/6211-012
E-mail: kablotelkac@gmail.com
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-63/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о кабловској дистрибуцији ТВ програма бр. 86/2011 од 14. јуна 2011. године
Подручје емитовања програма: Каћ

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/127-2273/12
Ова дозвола важи: од 03. октобрa 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора КАБЛОТЕЛ