Преглед свих дозвола - ТВ Мозаик - КАБЛОТЕЛ

Број дозволе: К127/1
Датум: 03.10.2012
Ималац дозволе - емитер: Фондација Мозаик
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Мозаик
Адреса: Војводе Мишића 1/II, Нови Сад
Телефон: 021/469-557
Телефакс: 021/469-633
E-mail: mozaiktv@metrohive.net
Шифра (делатности) корисника:

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: КАБЛОТЕЛ д.о.о. за телекомуникације
Скраћени назив оператора: КАБЛОТЕЛ
Адреса: Светосавска 46, Каћ
Телефон: 021/6211-012
Телефакс: 021/6211-012
E-mail: kablotelkac@gmail.com
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-63/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о кабловској дистрибуцији ТВ програма од 01. августа 2012. године
Подручје емитовања програма: Каћ

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање:
Ова дозвола важи: од 03. октобрa 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора КАБЛОТЕЛ