Преглед свих дозвола - Б 92 Инфо - SBB

Број дозволе: K1/20
Датум: 28.09.2011
Ималац дозволе - емитер: Радио дифузно предузеће Б 92 а.д.
Скраћени идентификациони знак емитера: Б 92 Инфо
Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 64, Нови Београд
Телефон: 011/301-2000
Телефакс: 011/301-2001
E-mail: b92@b92.net
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Serbia Broadband- Srpske kablovske mreže d.o.o.
Скраћени назив оператора: SBB
Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 8а, Београд
Телефон: 011/3305-267
Телефакс: 011/333-2724
E-mail: press@sbb.co.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-2/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о дистрибуцији канала бр. 128/2006 од 02. 03. 2006. године и Анекс уговора бр. 59/2009/4 од 19. 01. 2009. године
Подручје емитовања програма: Београд, Сомбор, Врбас, Нови Сад, Кикинда, Зрењанин, Вршац, Ваљево, Бор, Ариље, Чачак, Ивањица, Костолац, Крагујевац, Краљево, Крушевац, Лесковац, Ниш, Н.Пазар, Пирот, Пожаревац, Шабац, Севојно, Врњачка Бања, Ужице.

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани информативни програм
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/1-2572/11, КН/1-2557/11, КН/1-2556, КН/1-2577/11, КН/1-2553/11, КН/1-2554/11, КН/1-2555/11, КН/1-2552/11, КН/1-2551/11, КН/1-2549/11, КН/1-2569/11, КН/1-2550/11, КН/1-2531/11, КН/1-2530/11, КН-1-2532/11, КН/1-2533/11, КН/1-2534/11, КН/1-2535/11, КН/1-2536/11, КН/1-2537/11, КН/1-2538/11, КН/1-2573/11, КН/1-2539/11, КН-1-2540/11, КН/1-2541/11.
Ова дозвола важи: од 28. септембрa 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора SBB