Преглед свих дозвола - TV Metropolis - TARGO TELEKOM

Број дозволе: K51/2
Датум: 17.10.2012
Ималац дозволе - емитер: Привредно друштво за телекомуникације „TV Metropolis“ д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: TV Metropolis
Адреса: Теразије 27, Београд
Телефон: 011/3346-337
011/3346-434
011/3346-733
Телефакс:
E-mail: office@tvmetropolis.com
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: TARGO TELEKOM д.о.о.
Скраћени назив оператора: TARGO TELEKOM
Адреса: Ђорђа Станојевића 12/III, Нови Београд
Телефон: 011/2284-358
Телефакс: 011/2284-358
E-mail: office@targotelekom.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1-01-3450-39/12-1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о дистрибуцији телевизијског програма бр. 28/12 од 06.06.2012. године
Подручје емитовања програма: Стара Пазова, као и подручје града Београда за које је емитеру издата дозвола бр. 15/2006-2 од 20.11.2006.године

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/51-2250/12
Ова дозвола важи: од 17. октобра 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора