Преглед свих дозвола - СОС КАНАЛ - TARGO TELEKOM

Број дозволе: K3/35
Датум: 19.10.2012
Ималац дозволе - емитер: Друштво за медијску, издавачку, пропагандну делатност и маркетинг Сос канал д.о.о., Београд
Скраћени идентификациони знак емитера: СОС КАНАЛ
Адреса: Требињска 7, Београд
Телефон: 011/285-2518
Телефакс: 011/285-2524
E-mail: office@soskanal.net
Шифра (делатности) корисника: 92200 Радио и телевизијске активности

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: TARGO TELEKOM д.о.о.
Скраћени назив оператора: TARGO TELEKOM
Адреса: Ђорђа Станојевића 12/III, Нови Београд
Телефон: 011/2284-358
Телефакс: 011/2284-358
E-mail: office@targotelekom.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1-01-3450-39/12-1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о дистрибуцији телевизијског програма бр. 117/2011 од 24.10.2011. године
Подручје емитовања програма: Београд, Стара Пазова

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани спортски програм
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/3-2407/12; КН/3-2660/11
Ова дозвола важи: од 19. октобра 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора TARGO TELEKOM