Преглед свих дозвола - Арена спорт 1 - AVCOM

Број дозволе: K141/1
Датум: 26.11.2012
Ималац дозволе - емитер: Друштво за телекомуникације „HD-WIN“ д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: Арена спорт 1
Адреса: Високог Стевана 38, Београд
Телефон: 011/3535-600
Телефакс: 011/3535-655
E-mail: office@tvarenasport.com
Шифра (делатности) корисника: 6110 кабловске телекомуникације

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Предузеће за аудио и видео комуникације Avcom д.о.о., Београд
Скраћени назив оператора: AVCOM
Адреса: 27. марта 36, Београд
Телефон: 011/334-0243
Телефакс: 011/334-7494
E-mail: france@avcom.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-13/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о дистрибуцији програма бр.35/09 од 14.12.2009.год
Подручје емитовања програма: Београд, Обреновац, Барич, Панчево, Дебељача, Алибунар

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани спортски програм
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/141-2569/12; КН/141-2568/12; КН/141-2567/12; КН/141-2566/12
Ова дозвола важи: од 26. новембрa 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора AVCOM