Преглед свих дозвола - Арена спорт 1 - ЈОТЕЛ

Број дозволе: K141/6
Датум: 26.11.2012
Ималац дозволе - емитер: Друштво за телекомуникације „HD-WIN“ д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: Арена спорт 1
Адреса: Високог Стевана 38, Београд
Телефон: 011/3535-600
Телефакс: 011/3535-655
E-mail: office@tvarenasport.com
Шифра (делатности) корисника: 6110 кабловске телекомуникације

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Привредно друштво за обављање делатности у телекомуникацијама ЈОТЕЛ д.о.о.
Скраћени назив оператора: ЈОТЕЛ
Адреса: Булевар Немањића 67, Зона 1, лок.45-47, Ниш
Телефон: 018/53-73-56
Телефакс: 018/53-73-55
E-mail: /
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-31/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о дистрибуцији програма бр. 34 од 11.12. 2009. године
Подручје емитовања програма: Ниш, Врање, Владичин Хан, Лесковац, Бојник, Прокупље, Сврљиг, Књажевац, Зајечар, Бор, Алексинац, Ћићевац, Параћин, Ћуприја, Јагодина, Свилајнац, Лазаревац, Аранђеловац, Београд, Рума, Сремска Митровица, Стара Пазова, Нова Пазова

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани спортски програм
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/141-2555/12; КН/141-2551/12; КН/141-2554/12; КН/141-2553/12; КН/141-2552/12; КН/141-2549/12; КН/141-2550/12; КН/141-2544/12; КН/141-2543/12; КН/141-2545/12; КН/141-2548/12; КН/141-2547/12; КН/141-2546/12; КН/141-2542/12; КН/141-2541/12; КН/141-2540/12; КН/141-2539/12; КН/141-2538/12; КН/141-2569/12; КН/141-2537/12; КН/141-2556/12; КН/141-2536/12
Ова дозвола важи: од 26. новембра 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора ЈОТЕЛ