Преглед свих дозвола - Арена спорт 1 - KABLKOM

Број дозволе: K141/7
Датум: 26.11.2012
Ималац дозволе - емитер: Друштво за телекомуникације „HD-WIN“ д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: Арена спорт 1
Адреса: Високог Стевана 38, Београд
Телефон: 011/3535-600
Телефакс: 011/3535-655
E-mail: office@tvarenasport.com
Шифра (делатности) корисника: 6110 кабловске телекомуникације

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Предузеће за кабловску дистрибуцију KABLKOM д.о.о.
Скраћени назив оператора: KABLKOM
Адреса: Радослава Грујића 21/29, Београд
Телефон: /
Телефакс: 011/3830-246
E-mail: info@kablkom.co.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-5/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о дистрибуцији програма бр.47/09 од 19.12.2009. године
Подручје емитовања програма: Барajево, Сопот

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани спортски програм
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/141-2565/12;КН/141-2564/12
Ова дозвола важи: од 26. новембрa 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора KABLKOM