Преглед свих дозвола - Арена спорт 1 - КАБЛОТЕЛ

Број дозволе: K141/4
Датум: 26.11.2012
Ималац дозволе - емитер: Друштво за телекомуникације „HD-WIN“ д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: Арена спорт 1
Адреса: Високог Стевана 38, Београд
Телефон: 011/3535-600
Телефакс: 011/3535-655
E-mail: office@tvarenasport.com
Шифра (делатности) корисника: 6110 кабловске телекомуникације

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: КАБЛОТЕЛ д.о.о. за телекомуникације
Скраћени назив оператора: КАБЛОТЕЛ
Адреса: Светосавска 46, Каћ
Телефон: 021/6211-012
Телефакс: 021/6211-012
E-mail: kablotelkac@gmail.com
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-63/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о дистрибуцији програма бр. 60/12 од 27. јануара 2012. године
Подручје емитовања програма: Каћ

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани спортски програм
Решење о накнади за кабловско емитовање:
Ова дозвола важи: од 26. новембрa 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора КАБЛОТЕЛ