Преглед свих дозвола - Арена спорт 4 - ЈП ПТТ

Број дозволе: K144/1-1
Датум: 26.11.2012
Ималац дозволе - емитер: Друштво за телекомуникације „HD-WIN“ д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: Арена спорт 4
Адреса: Високог Стевана 38, Београд
Телефон: 011/3535-600
Телефакс: 011/3535-655
E-mail: office@tvarenasport.com
Шифра (делатности) корисника: 6110 кабловске телекомуникације

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Јавно предузеће ПТТ саобраћаја Србија Београд, Радна јединица Пошта-Нет
Скраћени назив оператора: ЈП ПТТ
Адреса: Таковска 2, Београд
Телефон: 011/3064-130
Телефакс: 011/3641-404
E-mail: samkds@jp.ptt.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-1/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о дистрибуцији програма бр.2013-20961/8 од 12.09.2013. године
Подручје емитовања програма: Београд, Нови Сад, Суботица, Сремска Митровица, Велика Плана, Чантавир, Соко Бања, Уб

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани спортски програм
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/144-2584/12; КН/144-2585/12; КН/144-2586/12; КН/144-2587/12; КН/144-2588/12; КН/144-2589/12; КН/144-2590/12
Ова дозвола важи: од 26. новембра 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора ЈП ПТТ НАПОМЕНА: Овом дозволом престаје да важи дозвола број K144/1 од 26.новембра 2012. године