Преглед свих дозвола - Б 92 Инфо - SERVIS LINK

Број дозволе: K1/21
Датум: 28.09.2011
Ималац дозволе - емитер: Радио дифузно предузеће Б 92 а.д.
Скраћени идентификациони знак емитера: Б 92 Инфо
Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 64, Нови Београд
Телефон: 011/301-2000
Телефакс: 011/301-2001
E-mail: b92@b92.net
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: SERVIS LINK Goran Nikolić preduzetnik
Скраћени назив оператора: SERVIS LINK
Адреса: Пусторечка 2, Крушевац
Телефон: 063/620-871
Телефакс: /
E-mail: goranlicno@yahoo.com
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-40/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловску дистрибуцију програма бр. 198/2011 од 13. jуна 2011. године
Подручје емитовања програма: Крушевац

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани информативни програм
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/1-2533/11
Ова дозвола важи: од 28. септембрa 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора SERVIS LINK