Преглед свих дозвола - Србија на длану 1 - ТЕЛЕКОМ СРБИЈА

Број дозволе: К140/1(IPTV)
Датум: 05.11.2012
Ималац дозволе - емитер: Телевизија „Галаксија 32“ д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: Србија на длану 1
Адреса: Железничка бб, Чачак
Телефон: 032/320-313
Телефакс: 032/227-747
E-mail: rtvgalaksija32@yahoo.com
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д., Београд
Скраћени назив оператора: ТЕЛЕКОМ СРБИЈА
Адреса: Таковска 2, Београд
Телефон: 011/2111-281
Телефакс: 011/3340-798
E-mail: office@telekom.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-73/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о дистрибуцији телевизијског програма бр. 77799/1 од 15. марта 2012. године
Подручје емитовања програма: Република Србија

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање:
Ова дозвола важи: од 05. новембра 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора Телеком Србија