Преглед свих дозвола - TV K::CN Music 2 - И.КОМ

Број дозволе: K91/12
Датум: 17.12.2012
Ималац дозволе - емитер: Друштво за радио и телевизијске активности „Kopernikus cable network“ д.о.о.- огранак KCN Music
Скраћени идентификациони знак емитера: TV K::CN Music 2
Адреса: Арсенија Чарнојевића 60г, Београд
Телефон: 011/314-9610
Телефакс: /
E-mail: tv.kopernikus@sezampro.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Интерактивне кабловске обједињене Мреже-И.КОМ, Земун
Скраћени назив оператора: И.КОМ
Адреса: Џона Кенедија 10д, Земун
Телефон: 011/3010-110
Телефакс: 011/3010-110
E-mail: office@ikomline.net
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-7/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о кабловској дистрибуцији тв програма бр.1279/12 од 07. новембра 2012. године
Подручје емитовања програма: Београд

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани музички програм
Решење о накнади за кабловско емитовање: KH/91-54/12
Ова дозвола важи: од 26. новембар 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора I.KOM